Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
[EN]

[Maltese below]

TAKE THE INITIATIVE

13 March 2019 @European Commission Representation Office in Valetta, 254, St Paul Street, Valletta, Malta

Would you like to play a bigger part in shaping your future through the power of participatory-democracy?

WHEN?

Join us for an interactive, knowledge-sharing workshop on 13 March 2019, 9:00 – 13:00, at the European Commission Representation in Valletta, Malta to meet like-minded NGOs, citizens, businesses, academics, learn more about the European Citizens’ Initiative and find out how you can bring about change in Europe and in your community.  

WHAT?

The European Citizens’ Initiative is a tool giving EU citizens the power to affect their future by influencing European policy.

This half-day knowledge-sharing workshop is part of the European Citizens’ Initiative: Take The Initiative campaign, launched by the European Commission in April 2018. The first year of the campaign enabled citizens from Bulgaria, Lithuania, Poland, the Czech Republic, France, Portugal and Austria to learn more about the tool and to meet other empowered EU citizens and share their ideas.

The second year of the campaign is starting off in Malta. We invite you to come and get a first-hand experience of the European Citizens’ Initiative and learn how to use the power that is in your hands!

Also, find out how the tool is currently being improved to make it more user-friendly and easily accessible to EU citizens. The reform of the European Citizens’ Initiative will be applicable as of January 2020.

AGENDA

9:00 – 9:30
Welcome coffee | Matchmaking
09:30 – 9:45

Quiz powered by Slido | European Citizens’ Initiative

Pascal HERRY

Team leader, European Citizens’ Initiative, European Commission

9:45 - 10:00

Towards the new European Citizens’ Initiative: a reform for more citizens’ participation in EU policymaking 

 Pascal HERRY

Team leader, European Citizens’ Initiative, European Commission

10:00 – 11:00

Panel | Pan-European participatory democracy: making it happen 

Moderator: Dr. Roderick PACE

President, European Movement Malta (TBC)

Pascal HERRY

Team leader, European Citizens’ Initiative, European Commission

Nicola MANGION

President, Young European Federalists Malta (TBC)

Luke PACE

President, AEGEE Valletta (TBC)

Ben RIZZO

Chairman, Malta Council for Economic and Social Development (TBC)

Q&A with sharing experiences from the audience

11:00 – 11:30 Coffee break | Matchmaking 
11:30 – 12:45

Breakout sessions | European Citizens’ Initiative in practice: how to share knowledge about what works?

How to promote your citizens’ initiative?

How to raise funds for your campaign?

How to look for partners to support your initiative and campaign?

12:45 – 13:00

Closing

Pascal Herry

Team leader, European Citizens’ Initiative, European CommissionREGISTRATION

Do not miss this knowledge-sharing workshop by registering here:


Malta

*
*
*
*

Privacy statement Privacy statement - MT

COLLABORATION

To prepare for the workshop, you can already explore the European Citizens’ Initiative Forum, register as a member of the Forum and take advantage of opportunities for learning and collaboration:

PRACTICAL INFORMATION

If you have any questions, do not hesitate to get in touch on team@eutaketheinitiative.eu

---

[MT]

Workshop dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

 il-Belt, Valletta, 13 ta’ Marzu 2019 @ Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea fil-Belt Valletta, 254, St Paul Street, Valletta, Malta

Tixtieq li jkollok sehem akbar fit-tiswir tal-futur tiegħek permezz tal-poter tad-demokrazija parteċipattiva?

META?

Ingħaqad magħna għal workshop interattiv dwar il-qsim tal-għarfien fit-13 ta’ Marzu 2019, 9:00-13:00, fir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea fil-Belt Valletta, Malta biex tiltaqa’ ma’ NGOs, ċittadini, negozji u akkademiċi li jaħsbuha bħalek, sir af aktar dwar l-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej u sir af kif tista’ ġġib bidla fl-Ewropa u fil-komunità tiegħek.

XIEX?

L-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej hija għodda li tagħti liċ-ċittadini tal-UE s-setgħa li jaffettwaw il-futur tagħhom billi jinfluwenzaw il-politika Ewropea.

Dan il-workshop ta’ nofs ta’ nhar dwar il-qsim tal-għarfien huwa parti mill-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej: Il-kampanja Ħu l-Inizjattiva, tnediet mill-Kummissjoni Ewropea f’April 2018. L-ewwel sena tal-kampanja ppermettiet liċ-ċittadini mill-Bulgarija, il-Litwanja, il-Polonja, ir-Repubblika Ċeka, Franza, il-Portugall u l-Awstrija jitgħallmu aktar dwar l-għodda u jiltaqgħu ma’ ċittadini oħra tal-UE biex jaqsmu l-ideat tagħhom.

It-tieni sena tal-kampanja qed tibda f'Malta. Nistednuk tiġi u tikseb esperjenza personali tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej u titgħallem kif tuża l-poter li għandek f’idejk!

Sir af ukoll kif l-għodda qiegħda kurrentement titjieb biex nagħmluha aktar faċli biex tintuża u aċċessibbli faċilment miċ-ċittadini tal-UE. Ir-riforma tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej se tkun applikabbli minn Jannar 2020.

 

  • No labels

To be able to add comments you need to log in.