Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
LUAȚI INIȚIATIVA

(English version below)

Timișoara, 18 aprilie 2019@Hotel Continental

Bulevardul Revoluției din 1989 nr. 2A, Timișoara, România

Doriți să vă implicați mai mult în elaborarea politicilor europene și să aveți un cuvânt mai greu de spus cu privire la subiecte care vă afectează viața?

CÂND?

Alăturați-vă nouă la atelierul inițiativei cetățenești europene la Hotelul Continental din Timișoara în data de 18 aprilie 2019 pentru a întâlni ONG-uri, cetățeni, companii, reprezentanți ai mediului academic și ai centrelor de informare Europe Direct care împărtășesc aceeași viziune și aflați mai multe despre inițiativa cetățenească europeană.

CE?

Inițiativa cetățenească europeană este un instrument care le permite cetățenilor UE să sugereze schimbări juridice concrete în orice domeniu în care Comisia Europeană are puterea de prezenta propuneri legislative, domenii cum ar fi mediul, comerțul, agricultura, energia sau transportul.

Acest atelier face parte din campania „Luați inițiativa”, care călătorește prin Europa pentru a întâlni cetățenii și pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la acest instrument. Campania lansată de Comisia Europeană în 2018 a avut un an reușit în răspândirea mesajului cu privire la democrația susținută de către cetățeni în Bulgaria, Lituania, Polonia, Republica Cehă, Franța, Portugalia și Austria. Anula acesta am vizitat deja Malta, precum și Țările de Jos, iar acum România.

Vă invităm să veniți și să faceți cunoștință direct cu inițiativa cetățenească europeană și să învățați cum să folosiți puterea care este în mâinile dumneavoastră!

Atelierul nostru este organizat în paralel cu evenimentul desfășurat de Reprezentanța Comisiei Europene la Teatrul Național și Opera Națională din Timișoara: "What's up, EU?", care se concentrează pe participarea democratică a cetățenilor UE.

AGENDA

De la ora 13:30-15:30 vă vom furniza informații cu privire la inițiativa cetățenească europeană prin intermediul unui concurs de întrebări (susținut de Slido) găzduit de Charlotte Rive, responsabil cu politicile, Inițiativa cetățenească europeană, Comisia Europeană, și al unei sesiuni separate despre cea mai bună modalitate de promovare a instrumentului și ce a avut succes până acum.

Atelierul se va desfășura în engleză și română, cu interpretare simultană.

Așteptăm să vă auzim poveștile și să vă întâlnim la Timișoara!

ÎNREGISTRARE

Nu ratați acest atelier pe tema schimbului de cunoștințe și înregistrați-vă aici:


Timisoara

*
*
*
*

Declarație de confidențialitate

Privacy statement

COLABORARE

Pentru a vă pregăti pentru conferință, puteți să explorați deja forumul inițiativei cetățenești europene, să vă înregistrați ca membru pe forum și să profitați de oportunitățile de învățare și colaborare:

  • Înregistrați-vă pentru buletinul lunar pentru a primi actualizări periodice cu privire la inițiativa cetățenească europeană
  • Vizitați secțiunea de ÎNVĂȚARE pentru webinare, ghiduri informative și povești de succes
  • Vizitați secțiunea de DISCUȚII pentru a contribui la subiecte de discuții și idei existente ale inițiativelor
  • Găsiți parteneri prin intermediul secțiunii de CONECTARE
  • Descărcați înregistrări video și alte materiale vizuale de pe pagina dedicată COMUNICARE

-----------------------------------------------------


TAKE THE INITIATIVE

Timisoara, 18 April 2019, 13:30 – 15:30 @Hotel Continental

Bulevardul Revolutiei din 1989 2A, Timisoara, Romania

Do you want to get more involved in shaping European policy and have a bigger say on issues that affect your life?

WHEN?

Join us at the European Citizens’ Initiative workshop at the Hotel Continental in Timisoara, Romania on the 18 April 2019, 13:30 – 15:30 to meet like-minded NGOs, citizens, businesses, academics and Europe Direct Information Centres and find out more about the European Citizens’ Initiative.

WHAT?

The European Citizens’ Initiative is an instrument which allows EU citizens to suggest concrete legal changes in any field where the European Commission has power to propose legislation, such as the environment, trade, agriculture, energy or transport. 

This workshop is part of the Take The Initiative campaign, which is travelling across Europe to meet citizens and raise awareness about the tool. The campaign launched by the European Commission in 2018 had a successful year spreading the message about citizen-powered democracy in Bulgaria, Lithuania, Poland, the Czech Republic, France, Portugal and Austria. This year we have already visited Malta as well as the Netherlands and now Romania.

We invite you to come and get a first-hand experience of the European Citizens’ Initiative and learn how to use the power that is in your hands!

The workshop is organised in the context of the event hosted by the European Commission Representation in Romania “What’s up EU?” that is focused on EU citizens’ democratic participation. For more information and registration for this event, visit their website here.

AGENDA

The workshop will feature and interactive quiz that will introduce you to the European Citizens’ Initiative, a presentation on the European Citizens' Initiative reform by Charlotte Rive, Policy Officer, European Citizens’ Initiative, European Commission and a break-out session on how to best promote the tool and what has been successful so far. 

The workshop will be in English and Romanian with simultaneous interpretation.

Looking forward to hearing your stories and meeting you in Timisoara!

REGISTRATION

Do not miss this knowledge-sharing workshop by registering above.

COLLABORATION

To prepare for the workshop, you can already explore the European Citizens’ Initiative Forum, register as a member of the Forum and take advantage of opportunities for learning and collaboration:

PRACTICAL INFORMATION

If you have any questions, do not hesitate to get in touch on team@eutaketheinitiative.eu  • No labels

To be able to add comments you need to log in.